Cxense Display
Gå til hovedmeny

Fuglekassekamera

Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer.


Bla i vår sommerkatalog

Kjøp gavekort!


Gotland      Venteliste 

NoF Travel tur 19.- 26. juni 2017

Pris: 1
Publiser på FaceBook!
Tilgjengelighet: Venteliste
På denne ukesturen besøker vi Gotland på forsommeren. En perle i Østersjøen med spesiell og variert natur og et rikt fugleliv. Her finnes både fuglefjell mad alkefugler og varierte skoger med nattravn og halsbåndfluesnapper. Turleder er Håkan Billing.
Gotland
Varenummer20175

Gotland er Sveriges største øy ( 3 183 km2), og tilbyr fugleopplevelser hele året. Øya ligger isolert midt i Østersjøen, og er en naturlig rasteplass for trekkfugler, samt har en rik fauna med hekkende fugler.

NoF Travel tur til Gotland, 19.–26. juni 2017

Gotland er Sveriges største øy ( 3 183 km2), og tilbyr fugleopplevelser hele året. Øya ligger isolert midt i Østersjøen, og er en naturlig rasteplass for trekkfugler, samt har en rik fauna med hekkende fugler.

Fylkesfuglen er halsbåndfluesnapper, og ingen andre steder i verden har så tette bestander av hekkende kongeørn og havørn, rundt 50 par av hver art. Til Gotland hører også Karlsøyene, Fårø og Gotska Sandön samt noen mindre øyer. Stora Karlsö har Østersjøens eneste fuglefjell. I innlandet er det flere spennende våtmarker. Høyeste punkt er Losja hei, 82 moh.

 
  TUROVERSIKT  
  Reisebeskrivelse  
  Pris  
  Antall deltakere  
  Transport  
  Reisetidspunkt  
  Overnattingsfasiliteter  
  Mat  
  Vær  
  Fotografering  
  Helse  
  Nødvendig utstyr  
  Påmelding  
  Turleder  
  Artsliste  
  Reisevilkår  
  Nettressurser  
     

 

Turen dag for dag


Dag 1 - Mandag 19. juni

Alternativ 1)
Fremmøte Oslo lufthavn Gardermoen kl. 05.45. Flyavgang kl. 07.40. Det blir flybytte på Stockholms lufthavn Arlanda.
Alternativ 2)
Fremmøte Stockholms lufthavn Arlanda i god tid før flyavgang, som er 10.35. NB! Hvis man velger alternativ 2, er det ingen turleder som møter opp på Arlanda, og man må selv slutte seg til gruppen som kommer via Oslo lufthavn Gardermoen.

Fra Arlanda flyr vi til Visby, Gotlands eneste by. Der blir vi møtt av Per Smitterberg, forfatter av boka «Skåda fåglar på Gotland!». Få, eller ingen, kjenner Gotlands fugleliv og -lokaliteter bedre. Han blir med oss de to to første dagene. Etter å ha hentet leiebilene kjører vi en halvtime til Klintehamn, hvor vi tar fergen over til Stora Karlsö.

Fra fuglefjellet på Stora Karlsö. Foto: Per Smitterberg.


Stora Karlsö
På Stora Karlsö holder Per Smitterberg et utendørs foredrag om fuglelivet, naturen og historien på Karlsøyene og Gotland generalt. Øya har det eneste fuglefjellet i Østersjøen. Her hekker tusenvis med lomvier og alker, samt teist og annen sjøfugl. På våren og sommeren er det også bra med hauksangere og rosenfinker. Øya er ikke like god trekklokalitet som Lilla Karlsö, men er i stedet bedre for spurvefugler og annen småfugl. Østsanger hekker enkelte år. Mange av Gotlands bomber oppdages akkurat her. Siden øya har høye kanter, er det fint å spane ut over havet for sjøfugl.

Lilla Karlsö
På denne årstiden stoppen båten ikke på  Lilla Karlsø, men det kan likevel ha interesse å vite at sau har beitet på Lilla Karlsö i årtusener, og har derfør begrenset med trær og buskvegetasjon. Lengst i sør er en myr hvor det er bra med fugl. På Lilla Karlsö hekker blant annet mange ender, deriblant knekkand. Foruten alkefugl hekker også splitt- og dvergterne.

Både Stora og Lilla Karlsö har dessuten mange spennende plantearter.

Vi bruker resten av dagen på fuglekikking på Stora Karlsö, og overnatter på «Strandhuset». I forbindelse med overnattinga er en restaurant hvor vi inntar middagen.

Dvergterne hekker på Gotland. Foto: Per Smitterberg.

Dag 2 – Tirsdag 20. juni
Dagen begynner med guidet fuglekikking og frokost på restauranten. Vi får med oss lunsjpaket, og forlater Stora Karlsö med fergen kl. 10.30 og kjører ned til Gotlands søndre del hvor vi overnatter på Holmhällar i 3 netter. På veien mot Holmhällar besøker vi Snoderviken og Klase. Nord for fiskehavna Klase er det grunne laguner, sandrevler og strandskog – perfekt for gjess, ender, vadere, måkefugl og spurvefugl. Vi vi ganske sikkert se en del rovfugl også.

Fra Klase vandrer vi så sørover, forbi fiskeleiet og ned til Snoderviken. Der inntar vi vår medbrakte lunsj ved fugletårnet. Selve viken beskrives som «en veritabel magnet» for ender, vadere og måkefugl. Her hekker gravand, knekkand, sivhauk, avosett og dvergterne.

Snoderviken. Foto: Per Smitterberg.

Hvis tiden strekker til stopper vi også ved Öja kyrkänge med sitt typiske Gotlandske englandskap med innslag av store og kraftige trær og imponerende hasselbusker. Dette er en ypperlig biotop for spurvefugler av alle slag! Her hekker nattergal, gulsanger, østsanger og halsbåndfluesnapper. Under forsommeren er her, som ved de fleste englandskapene, et fantastisk orkidéprakt.

Kanskje rekker vi også en stopp ved Stockviken. Dette var tidligere en vik, men som har utviklets til et grunt vann kantet av siv og takrør. Lenger ut ligger Yttre Stockviken, en grunn vik med flere småskjær og gressdekte holmer. I nordøstre enden av sjøen er et fugletårn. Samtlige svenske gressandarter hekker her, i tillegg til mange arter vadere samt skjeggmeis. Havørn ses ofte jakte her.

Middag på Holmhällar. Kvelden går til loggføring.

Nattergalen synger i Gotlands kulturlandskap. Foto: Per Smitterberg.

Dag 3 – Onsdag 21. juni
Grytidlig fuglekikking i nærområdet for den som orker. Etter frokosten kjører vi ned Gotland sydspiss, ved Hoburgen og Rivet. Dette er en typisk sjøfugllokalitet, hvor vi spaner ut mot havet. Men også på land finner man svært mange rariteter nettopp her! Ingen andre steder i Sverige er det registrert så mange funn av dverglerka, som til og med har hekket her.

Vi beveger oss så videre østerut langs øyas sørende, til Flisviken. Dette er Sør-Gotlands beste trekklokalitet for ender og vadere. Også under hekkesesongen finner man mye spennende, og artsutvalget er stort nesten uansett årstid.

Lunsjen inntar vi på Holmhällar.

Resten av dagen går til rovfuglspaning på Alvret og Muskmyr. Ifølge Smittbergs lokalitetsbok finner man ikke de helt samme individtallene som på Ljungen ved Falsterbo, men artslista kan bli like stor og spennende. Og her kan man nyte landskapet og fuglene uten å stå som sild i tunne. Her hekker sivhauk, enghauk, trane, heilo, storspove, nattravn og trelerke.

Middag på Holmhällar. Kvelden går til loggføring. Vi takker farvel til Per Smitterberg, og greier oss på egen hånd resten av turen.

Rosenfink. Foto: Per Smitterberg.

Dag 4 – Torsdag 22. juni
Etter frokost kjører vi til Näsudden og Burgsviken. Lengst ut på oddens sørvestre del er et sel- og fuglevernområde, Storgrunn. Landskapet på Näsudden er variert, med grønne enger og jordbruksarealer. Ved lavvann kan man gå ut på Storgrunn, men det er ferdselsforbud under vårt besøk. Derimot kan man gå ut den lille landtunga Lillgrunn, som forbinder Storgrunn med fastlandet. Her er det tett buskvegetasjon som kan inneholde mye spennende i fuglevei. Også ellers på Näsudden er det mye busker og spesielt einerkratt. Blant artene som hekker på Näsudden er snadderand, bergand, rapphøne, avosett, myrsnipe og hauksanger.

Innafor Näsudden ligger Burgsviken, en nokså grunn og beskyttet vik. På andre siden av viken er er mer skog. Deler av viken blir til store mudderflater ved lavvann. Her raster en god del ringgjess i mai. Vi besøker også havna i Burgsvik for å sjekke om det ligger noe spennende og dupper i vannet der.

Lunsjen inntar vi på Holmhällar.

Tiden mellom lunsj og middag bruker vi nok en gang i Stockviken, som er vel verdt et ekstra besøk. Vi drar også til Faludden, kanskje Gotlands mest komplette fuglelokalitet med stor artsrikedom. Her hekker blant annet svarthalespove. Faludden har tre hovedbiotoper for fuglekikking. Ytterst ved parkeringa sjekker vi alle trær og busker for eventuelle bomber. Gulbrynsanger og andre østlige arter ses jevnlig her.

Lenger inn på odden ligger Alkärret, en liten våtmark med store trær og en liten dam. Innerst er det store strandenger, hvor det meste er fuglevernområder med ferdselsforbud i hekketida. Men det går utmerket å skåde med teleskop fra veien.

Middag på Holmhällar. Kvelden går til loggføring.

Kongeørnen har en god hekkebestand på Gotland. Foto: Per Smitterberg.

Dag 5 – Fredag 23. juni
Etter frokost sjekker vi ut fra Holmhällar, får med oss lunsjpaket og kjører nordover langs Gotlands østkyst. Første lengre stopp blir Närsholmen og Austerviken. Naturen er formet av beitedyr, og ligner litt på en afrikansk savanne. Her finner man som regel alltid spennende fuglearter. Hvis det blåser fra øst kommer det gjerne bra med småfugl som gjemmer seg i trær, busker og kratt.

Vi kjører så litt inn på øya, til Stånga returvanndammer. Flere steder på Gotland er det rensedammer som samtidig bidrar til bevanning av jordbruksarealer. Slike dammer er gjerne attraktive for fugler, og her hekker dvergdykker, toppdykker, gråstrupedykker og horndykker.

Så går turen nordover i innlandet, til Visne Ängar, et gammelt og variert løvskoglandskap. Flere steder er det ulike typer våtmarker og myrer. Her finnes de meste man kan forvente av sangere, troster og meiser. Nattravn hekker i tørrere områder, og her leter vi etter halsbåndfluesnapper. Rovfugl er det også godt om, spesielt ørner og hønsehauk.

Lunsjen inntas i det fri.

Ferden går så videre mot nord, til Torsburgen. Her er et dramatisk landskap, preget av en stor skogbrann i 1992. Torsburgen er en stor platå på 1,2 km2, 68 meter over havet. Ned mot de mer urørte delene er mer gammelskog med orrfugl, perleugle, nattravn og mange andre typiske skogsfugler. Østsanger hekker enkelte år. Dette er som et stykke villmark midt i det ellers så kulturpregete landskapet på Gotland.

Vi kjører så videre helt opp til nord. Hvis tiden strekker til, setter vi av litt tid til fuglekikking langs veien. Ved Fårøsund tar vi oss tid til litt fuglekikking i Fårösund havn. Her kan stort sett hva som helst dukke opp. så tar vi ferjen over til Fårø og kjører til Fårøgården, hvor vi skal bo resten av tiden på Gotland.

Etter innsjekking og middag går vi gjennom dagens logg.

Fårögården.

Dag 6 – Lørdag 24. juni
På Fårø er det bra med fugl nesten overalt. Etter frokost får vi med lunsjpakker, og så drar vi helt opp til nordøstre enden og Holmudden. Selv om dette er en typisk trekklokalitet vår og høst, er det mye spennende å oppdage også sommertid. Mye spennende kan dukke opp ut mot havhorisonten, og muligheten for ulike joer er gode. I skogene innafor kysten hekker lerkefalk og furukorsnebb. Om vi er heldige kan vi også se dvergfluesnapper og østsanger.

Så beveger vi oss sørover til Ajketräsk, en av Fårös større innsjøer. Det er en innsjø med nokså åpen vannflate. Her er fint for ender, dykkere og måker. Kanskje får vi også med oss fiskeørn og rørdrum.

Vi drar videre sørover på Fårö, til Alnäsaträsk, en av de klassiske fuglelokalitetene på øya. Her er gode muligheter til å finn dvergmåke, og kanskje hører vi rørdrummen fra takrørskogen. Langs den frodige strandkanten er det gode muligheter for å høre pirol og kanskje også turteldue.

Etter Alnäsaträsk kjører vi til Klintängarna og Limmorträsk. Oppe på klinten er det god oversikt, og fint å spane etter rovfugl. Herfra ser man også Limmorträsk, hvor det er ulike kjerrhauker, traner og annet. Her hekker sivhauk og enghauk, åkerrikse, dvergspett, hauksanger og rosenfink. Her kan man gjerne være en god stund, og lunsjen inntar vi oppe på klinten, og bruker mesteparten av ettermiddagen her før vi returnerer til Fårögården.

På Fårögården blir det litt tidligere middag og loggføring.

Mot kvelden tar en vi enda en tur til Alnäsaträsk for å lytte på nattsangere som nattergal, gresshoppesanger, elvesanger og sumpsanger.

Klintängarna. Foto: Per Smitterberg.

 

Dag 7 – Søndag 25. juni
Etter frokost tar vi for  oss Fårös vestside. Vi begynner i sør, på Norra gattet og Lansa. Her blir det en kort promenade langs kysten utenfor Träskalvaret. Her hekket blåråke tidligere, og det kan dukke opp mye snadder i dette landskapet. Ute på Marpesholm hekker dvergterne.

Vi drar så videre langs Fårös vestkyst, opp til Lauterhorn. Her begynner det kjente rauk- og steinkystlandskapet på Fårö, og som strekker seg helt opp til nordenden. I Lauterviken er det bra for ender, måker og terner.

Så går ferden videre helt opp til nordvestenden av Fårö, til Langhammars og Norsholmen. Her er et spesielt landskap, preget av rauker. Her hekker svarthalespove og flere andre vaderarter.

Etter Langhammars drar til Sylvis Döttrar, et familiebakeri kjent for sine gode bakervarer, og inntar lunsjen der.

Havørna er vanlig på Gotland. Foto: Per Smitterberg.

Ferden går nå videre til Norsholmen, og her er mye spennende i fuglevei hele året. Det er fuglevernområde med ferdselsforbud, men man få bevege seg på oppmerkete stier. Lengst ut på den nordøstre odden ligger to store «steinpyramider», som er rester fra da man brukte plassen for skipping av kalkstein. Disse steinhaugene er populære sitteplasser for mange rovfugler, ikke minste ulike ørner. Langs vestkysten av Norsholmen kan man se flokker med ender og vadere. Fra strandskogen kommer ofte rovfugler seilende.

Vi returnerer til Fårögården for litt tidlig middag og loggføring.

Da er det tid for mer kvelds- og nattaktivitet, og vi tar ferjen over til Gotlands «fastland», og til Furilden. Det er en liten øy, men med veiforbindelse. Her er mange sand- og leirestrenden, ypperlig for vadere. Flere steder er det også takrørskog, som selvsagt kan inneholde mange spennende fuglearter. Det er flere parkeringsplasser på øya, og også et fugletårn.

Kvelden nærmer seg, og vi drar videre til Fardumeträsk. Dette er en typsik gotlands innsjø, med store takrørskoger. Her er en god nattsangerlokalitet, og vi må passe på å ikke misse siste ferja over til Fårögården.

 

Fra Langhammars. Foto: Per Smitterberg.


Dag 8 – Mandag 26. juni
Etter frokost og utsjekking returnerer vi til Visby. Gotlands hovedstad er verdensarverklært og byr på mange kulturelle severdigheter. Her bruker vi tiden fritt frem til klokken 13.30. Den som fortsatt ikke er blitt mett på fugl kan bli med på en fugletur i Almedalen og Strandpromenaden, samt i Botanisk hage sammen med turlederen.

Fremmøte for avreise ved Visby flyplass kl. 14.

Flyavgang kl. 16.25, ankomst Arlanda kl. 17.05.
Flyavgang til Oslo fra Arlanda kl. 18.40.
Ankomst Oslo kl. 19.40.Pris
Vi mangler foreløpig oppdatert info om priser for 2017, men prisantydning er kr 13.500 - 14.000.
Prisen inkluderer reise fra Gardermoen (alt. 1) eller fra Arlanda (alt. 2),
7 overnattinger i twin/dobbeltromling. Enkeltrom kan fås mot tillegg i prisen forutsatt at det finnes ledige rom.
I prisen inngår 7 frokost, 8 lunsj og 7 middager. En drikke til hvert måltid er inkludert.


Maks antall deltakere
15 inklusive turledere. (Vi trenger minst 10 deltakere for å gjennomføre turen.)

Reisetidspunkt
19.–26. juni 2017.

Transport 
Fly fra Gardermoen til Arlanda (valgfritt) samt fra Arlanda til Visby. Tur–retur. På Gotland kjører vi i to minibusser. Sjåfør på den ene er Håkan Billing. Kjøretøyene har ikke toaletter eller mulighet for rullestol. Vi foretar nødvendige stopper underveis.

Overnattingsfasiliteter 
Moderne fasiliteter av enkel standard. Sengetøy og håndklær er inkludert.
Én overnatting på Stora Karlsö
Tre overnattinger på Holmhällar
Tre overnattinger på Fårögården

Mat 
Mat og drikke under turen til og fra Gotland er ikke inkludert.
Under oppholdet inngår frokost, lunsj og middag hver dag. Drikke er stort sett inkludert (lettøl, brus, kaffe, te). Vegetarkost eller spesialkost er mulig, men det må opplyses ved turbestilling.


Fardumeträsk. En av Gotlands våtmarker. Foto: Per Smitterberg.

Vær 
Været i Østersjøen er som regel tørt og solrikt, men det kan selvfølgelig variere på samme måte som i Sør-Norge på forsommeren.

Fotografering
Det er gode fotomuligheter på de fleste lokaliteter, men vi satser ikke spesielt på foto, så gruppens bevegelser vil være bestemmende for hvor mye man kan få fotografert.

Helse og utstyr 
Vi regner i prinsippet at dette vil være som ved en tur i Norge. Alle må ha gyldig reiseforsikring. Terrenget er stort sett flat og lett å gå i, men kan være kupert enkelte steder.

 

Fra Visby.

Utstyr 
De fleste steder tar kredittkort. Det er likevel lurt å ha med noe svensk valuta.

Ta med tilstrekkelig med varme klær og regntøy. Husk sitteunderlag, hansker og lue, samt liten tursekk.

Husk termos, toalettsaker og solbriller.

Fuglebok, notatblokk og kikkert bør en ha. Det blir en del kikking på lange avstander,
over land eller hav, så teleskop kommer absolutt til bruk hvis du har. Grunnet noe gåing er turen ikke egnet for handikappede.

Påmelding 
Hos Natur og Fritid AS. Først-til-mølla-prinsippet gjelder.

Enghauk over alvarmarker. Foto: Per Smitterberg.

Turleder
Håkan Billing (turleder og sjåfør)
Håkan er leder for Norsk Ornitologisk Forening, Oslo og Akershus. Han har arrangert mange lokale turer og samlinger, og har var sjåfør og turleder for våre turer til Hornborgasjön 2007, -11 og -14, Øland 2008 og -10, Falsterbo 2009, og -12. Flere turer etter dette. Håkan er født i Sverige og kjenner det svenske fuglelivet godt.

 
Litteratur

Gyldendals store fugleguide
Kart over Gotland

Naturen er variert og ofte skrinn. Fra Norra gattet Aurgrunn. Foto: Per Smitterberg.

Stockviken. Foto: Per Smitterberg.

Fra overnattingstedet Holmhäller.

 


Nof Travel

Klikk her for å gå til kartsøk!

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte varer
Fugleguide for Lofoten og Vesterålen Gyldendals store fugleguide (myk perm)
SOPP - håndboka Storfugl - orrfugl - jerpe
Fuglesang (kompakt) Praktisk stjerneatlas
Mossor Field Guide to the Birds of Thailand
Norsk lavflora i farger The Genus Hygrocybe
4 mest solgte bøker
Fugleguide for Lofoten og Vesterålen Gyldendals store fugleguide (myk perm)
SOPP - håndboka Storfugl - orrfugl - jerpe
4 mest solgte optikk
Olympus 8x25 PC I Nikon Monarch 5 8x42
Manfrotto Hurtigfeste 200PL Nikon Aculon A211 zoom 10-22x50

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid


--